Parodontale plastische chirurgie

Parodontale Plastische Chirurgie

Dit zijn chirurgische behandelingen van parodontale afwijkingen die niet ontstaan zijn door parodontitis (mucogingivale chirurgie).

Terugtrekkend tandvlees

Deze aandoening wordt in medisch jargon “gingiva recessie” genoemd. Deze kan op elke leeftijd optreden. Terugtrekkend tandvlees dat niet het gevolg is van parodontitis, treedt vaak op in situaties waar sprake is van een (te) dunne laag tandvlees over de tandhals. Dit komt relatief vaak voor: circa 30% van de Nederlandse bevolking heeft “dun” tandvlees (heeft een zogenoemd “thin gingival biotype”) en deze mensen zijn daardoor gevoelig voor het ontstaan van deze tandvleesafwijking. Een (te) dunne laag tandvlees kan ook het gevolg zijn van de stand van de tand maar ook bijvoorbeeld door te hard poetsen. Wanneer een stukje “dun” tandvlees beschadigd raakt, is het risico groot dat natuurlijke genezing uitblijft en de tandhals bloot komt te liggen. Er kunnen dan klachten optreden zoals warmte/koude gevoeligheid. Volledig herstel van het teruggetrokken tandvlees kan alleen bereikt worden door toepassing van een tandvleestransplantatie.

Hieronder een paar voorbeelden van foto’s voor- en na de behandeling van recessiebedekkingen (tandvleestransplantatie).

Esthetische reconstructies en kroonverlenging

Patiënten worden door hun tandarts naar de parodontoloog verwezen met het verzoek om een tand of kies door middel van een zogenaamde kroonverlenging te behandelen. Dat is aan de orde als onder de rand van de kroon tandbederf is ontstaan dat door de tandarts niet te behandelen is c.q. te vullen is omdat het onder het tandvlees zit. Ook kan de tand of kies tot onder het tandvlees zijn afgebroken. Zonder de behandeling van kroonverlenging kan het element niet van een nieuwe kroon worden voorzien omdat sprake is van onvoldoende houvast voor de nieuwe kroon. Dat zou inhouden dat op die plek het element niet gerestaureerd kan worden en dus getrokken moet worden.

Er zijn ook situaties waarbij het tandvlees niet “netjes” doorloopt. Hierdoor lijken tanden korter of juist langer waardoor ernstige esthetische bezwaren kunnen ontstaan. Door middel van een eenvoudige chirurgische correctie kan het tandvlees en de lengte/breedte van de tanden er veel mooier uitzien.

De parodontoloog kan door middel van een beperkte chirurgische ingreep het kaakbot en het tandvlees operatief corrigeren. Een behandeling die ervoor zorgt dat er een nieuwe kroon op het oude element kan worden geplaatst en het element dus niet verloren gaat.

“Gummy Smile”

Na verwijzing behandelen wij ook regelmatig patiënten die zich storen aan hun “Gummy smile” of “Tandvlees Lach”. Er is dan sprake van een overmatige zichtbaarheid van het tandvlees, de zogenaamde “Gummy Smile”. Dit heeft tot gevolg dat de tanden relatief kort en/of klein lijken. Correctie van de Gummy Smile vindt vaak plaats door middel van een zogenaamde gemodificeerde flapoperatie. Het zichtbare deel van de tand, de tandkroon, wordt optisch verlengd door een teveel aan tandvlees weg te nemen. Het betreft een beperkte chirurgische ingreep. Resultaten zijn vaak verbluffend. Mensen durven weer te lachen.

In de bijlage zijn de eerste twee foto’s voor behandeling en de laatste na behandeling.