Waarom naar een erkend Parodontoloog?​

Waarom is het belangrijk om naar een erkende tandvleesspecialist, Parodontoloog-NVVP, te gaan?

Een parodontoloog is een tandarts, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de diagnose en behandeling van ernstige parodontale aandoeningen en het plaatsen van implantaten. Een parodontoloog erkend door de Nederlands Vereniging voor Parodontologie (NVvP) heeft zich, in aansluiting op het tandartsexamen en aantal jaren van ervaring als algemeen tandarts, gedurende een postdoctorale opleiding van drie jaar gespecialiseerd op deze gebieden. Alleen die tandartsen, die specifieke kennis en vaardigheid verworven hebben tijdens een driejarige opleiding mogen de officiële toevoeging “erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie”, oftewel ‘parodontoloog NVVP’,  hieraan toevoegen.

Voor het behoud van hun erkenning volgen parodontologen jaarlijks bij- en nascholing. Zij zijn opgenomen in het register erkende parodontologen NVVP, dat wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)

De eisen om als parodontoloog NVvP erkend te worden omvatten niet alleen een voltooide Europees erkende driejarige fulltime opleiding in de parodontologie en implantologie (EFP erkende opleiding) maar ook een parttime stage van 1 jaar bij een reeds erkende Parodontoloog-NVvP.

Verplichte visitaties, waarbij naast de praktijkorganisatie ook het daadwerkelijke functioneren van de Parodontoloog wordt beoordeeld zijn onderdeel van de erkenning procedure. Erkenning vindt plaats voor een periode van vijf jaar, waarna opnieuw toetsing plaatsvindt alvorens verlenging kan worden verleend.

De Parodontoloog-NVvP heeft de kennis en ervaring die het mogelijk maken om patiënten met tandvleesaandoeningen te onderzoeken, te diagnosticeren en een behandelplan te bepalen en uit te voeren dat past bij de specifieke aandoening. Hij heeft theoretische en wettenschappelijk kennis naast praktische kennis en chirurgische vaardigheden en is op de hoogte van alle innovaties en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Op het gebied van tandheelkundige implantaten heeft de parodontoloog de kennis en vaardigheden om de behandeling optimaal te plannen en uit te voeren en de implantaten adequaat te plaatsen, te onderhouden of te behandelen nadat ze al met kronen zijn voorzien. Hij is thuis in de nieuwste technieken op het gebied van regeneratieve behandelingen, tandvlees- en botherstellende operaties rond tanden en implantaten en heeft vaardigheden en kennis om effectief met eventuele complicaties om te gaan en een ​​goed en stabiel resultaat te bereiken.